DOJOPRENEURS


Dojopreneurs merupakan pelantar untuk membantu usahawan dalam memberi khidmat nasihat. Dojopreneurs diambil daripada gabungan perkataan bahasa jepun iaitu ‘dojo’ yang bermaksud dewan atau tempat untuk belajar yang mengasyikkan dan perkataan Bahasa inggeris ‘entrepreneurs’ yang bermaksud seseorang yang membangunkan perniagaan, pengambil risiko dengan harapan memperoleh keuntungan. 


 

7:17 PM