DOJOPRENEURS


Dojopreneurs merupakan pelantar untuk membantu usahawan dalam memberi khidmat nasihat. Dojopreneurs diambil daripada gabungan perkataan bahasa jepun iaitu ‘dojo’ yang bermaksud dewan atau tempat untuk belajar yang mengasyikkan dan perkataan Bahasa inggeris ‘entrepreneurs’ yang bermaksud seseorang yang membangunkan perniagaan, pengambil risiko dengan harapan memperoleh keuntungan. 

Inisiatif : Dojopreneurs Ahli Kumpulan : 1. Nicholas Rekan (Penyelaras Projek) 2. Mohammad Muai (Ketua Kumpulan) 3. Nur Mahizon Musa 4. Aiman Hazim Roosli


Anugerah : Projek Inovasi Terbaik ISEI 2021

 

7:17 PM